cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud


Nasza Kadra

Nasi nauczyciele posiadają, wymagane przez MEN, uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych.

W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawa programową, rozszerzony o autorski program przedszkola.

W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Pracę nauczycieli wspomagają: logopeda, psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej.